DE RESTORASYON TASARIM

Tasarımlarını bilimsel temeller üzerinde şekillendirerek, farklı mimari proje konularında üretim yapmak üzere 2005 yılında Mimar Rahmi Dede tarafından DE TASARIM ATELYESİ adıyla kuruldu. 2014 yılında mimar Esra Dede’nin de katılımıyla firma limited şirket olarak faaliyet göstermeye başladı. Çalışmalarını Mimarlık, Planlama ve bu disiplinlerin ara-kesit noktasında bulunan Kentsel Tasarım alanında yoğunlaştıran ekip,gereksinimlere yanıt veren fiziksel mekanların, gece-gündüz kullanımıyla sürekli yaşamasını sağlayarak, tasarımları daha işler hale getirme yolunu benimsemiştir.

Misyon: Tasarımın bir bütün olduğunu kabul ederek; tüm ölçek ve disiplinlerde detaylandırılması ve çözüm üretilmesi, farklı meslek gruplarının bir arada çalışmasının temini firmanın en önemli misyonudur.De Restorasyon Tasarım yapılan yatırımların hedeflerine net ve kesin bir biçimde ulaşmasını sağlama misyonunu da üstlenmiştir.

Vizyon: Proje niteliğine bağlı olarak şekillendirilen çalışma gruplarının, tasarıma başlamadan önce gerekli bilimsel alt yapıyı oluşturması,elde ettikleri sonuçları ortaya koyması sonucu alınan sonuçlarla tasarımların şekillendirilmesi, Somut bilimsel sonuçlar ışığında yapılan tasarımların,çoğunluğun gereksinimlerine yanıt veren, doğru alanda doğru işlevler üreten yapılar ortaya koyması, Hazırlanan tasarımların esnek ancak yönlendirici olması, Fiziksel mekan örgütlenmesi ile kullanıcı davranışlarını hissettirmeden belirleyerek, mekanın algılanmasının en üst düzeye çıkarılması De Restorasyon Tasarım’ın vizyonları arasında yer alır.

Rahmi DEDE

Y.Mimar / MSc. Architect

Mimar Rahmi Dede temel eğitimlerini tamamladıktan sonra 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eğitimi almaya başlamış, 2003 yılında ise Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. Koç Üniversitesi SARAT ( Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması) Programını başarıyla tamamlayan Dede, ayrıca 2017-2019 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümünde eğitim almıştır. 
Rahmi Dede profesyonel mimarlık çalışmalarının yanında, Uludağ Üniversitesi Mimarlık ve  İznik Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümlerinde Misafir Öğretim Üyesi olarak destek vermektedir. Mimarlık mesleği ile ilgili çeşitli seminerler veren Rahmi Dede, serbest mimarlık faaliyetlerinin yanında 2020 Şubat ayından itibaren Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görevi yapmaktadır. 

Esra DEDE

Y.Mimar / MSc. Architect

Esra Dede, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık bölümünde mimarlık eğitimi almaya başlamış, 2003 yılında ise Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. 2005 yılında VEMM Mimarlık adıyla kendi ofisini kurmuş, Mimarlık, İç Mekan Tasarımı ve Uygulamaya yönelik bir mağaza ile çalışmalarına devam etmiştir. 2009 yılında  De Tasarım Atelyesi'ne katılmış, 2014 yılından bu yana Kurucu Ortak olarak De Restorasyon Tasarım'da Rahmi Dede ile birlikte mimarlık hayatını sürdürmektedir. Esra Dede, 2017-2019 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Aşçılık bölümünü başarıyla tamamlamıştır.